Συστήματα απολύμανσης, μέτρησης και ελέγχου χημικών παραμέτρων

τα στοιχεία 1-13 από σύνολο 13

Ενεργά φίλτρα

Ozonia LAB 2B

Ozone generator for laboratory research using Ozonia corona discharge ozone technology The ozonia LAB2B is a variable output corona discharge...

GRUNDFOS Oxiperm Chlorine Dioxide Systems

Συστήματα παραγωγής και δοσομέτρησης διοξειδίου του χλωρίου του οίκου Grundfos, για εφαρμογές απολύμανσης πόσιμου νερού, ψυκτικών κυκλωμάτων,...

GRUNDFOS Compact Measuring Systems

Τα συστήματα μέτρησης και ρύθμισης χημικών παραμέτρων του οίκου Grundfos είναι σχεδιασμένα για εφαρμογές απολύμανσης και ρύθμισης pH / δυναμικού...

GRUNDFOS Selcoperm Electrolysis System

Συστήματα παραγωγής διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου με τη μέθοδο της ηλεκτρόλυσης υδατικού διαλύματος αλατιού, από τη Grundfos.

Ozonia XF*

Συστήματα όζοντος υψηλής απόδοσης και ενεργειακής απόδοσης για δημοτικές και βιομηχανικές εφαρμογές μεγάλης κλίμακας.