Κλάδοι

τα στοιχεία 1-2 από σύνολο 2

Ενεργά φίλτρα

  • Τεμαχισμός / διαχωρισμός: Σχάρες και Διαχωριστές

BÖRGER Bioselect

Εξοπλισμός διαχωρισμού στερεών από υγρά του οίκου Börger GmbH, με έδρα τη Γερμανία.

MONO Screens and Extraction Packages

Η Mono κατασκευάζει από το 1991 συστήματα εσχάρωσης για τον αποτελεσματικό και αξιόπιστο μηχανικό καθαρισμό λυμάτων σε εγκαταστάσεις εισόδου...